Einar Øverenget

Filosof, foredragsholder, forfatter og spaltist. Opplev en fantastisk kunnskapsrik personlighet som skaper refleksjon og engasjement.

om Einar Øverenget

Einar Øverenget er en sjeldent god foredragsholder som kombinerer dyp kunnskap og kompetanse med humor. Han bruker filosofi og beslektede fag som verktøy til å jobbe med praktiske og konkrete problemstillinger i arbeidslivet, og har gjennom sine foredrag skapt nye tankemønstre og prosesser hos bedrifter og folk over hele Norge.

May Hundvin, Avdelings Direktør

NAV Hordaland

"Einar Øverenget er ein profesjonell foredragsholder som i stor grad leverer i fhld til forventningar. Foredraget blei godt matcha opp mot bestilling og kontinuitet/den røde tråd i konferansen vår. Har gode refleksjonar og hjelper oss å sjå ting på nye måtar i endringsprosessar."