Foredrag

Foredrag med einar

Etikk - ikke snill, men klok

 • Etikk og dilemmatrening: En gjennomgang av etikkens begreper og prinsipper. Målsetningen er å lære å bruke disse for å ta kloke beslutninger når man befinner seg i dilemmasituasjoner.
 • Etikk er ikke en øvelse i å være så snill som mulig, det dreier seg om å ta bevisste beslutninger – og dermed også om å være bevisst på hva som får oss til å ta de beslutningene vi tar.
 • Sentralt i denne sammenhengen er å bli seg bevisst de røde flaggene. Det er begrunnelsesstrategier som er problematiske, men som vi allikevel kan være fristet til å benytte.
 • Dette er et praktisk rettet opplegg med vektlegging av arbeid med aktuelle dilemmaer.
Foredrag med einar

​Arbeidskultur og trivsel

 • Hva skal til for at mennesker trives? Hvordan bygge en god arbeidskultur?
 • Arbeidsmiljø og arbeidsglede blir til i rommet mellom mennesker, men hvordan ser dette rommet ut – og hva kan vi gjøre for å utvikle det?
 • Her forsøker Einar å skape bevissthet rundt hvordan vi former oss selv og andre mennesker i vårt praktiske liv og virke.
 • Han kommer også inn på hvordan kulturer og ukulturer oppstår og virker. Einar er opptatt av å skape forståelse for hvordan vi kan forsterke vår opplevelse som ansvarlige aktører – men også at vi kan gå feil vei og bekrefte hverandre som hjelpeløse brikker.
Foredrag med einar

​Ytringskultur – hvordan bygge en organisasjon der folk tør å si ifra til hverandre

 • Hvor høy er terskelen i arbeidsfellesskapet for å gi hverandre tilbakemeldinger? Hvordan kan vi oppmuntre andre til å gi oss tilbakemeldinger?
 • Der den daglige kommunikasjonen flyter godt, er det mulig å fange opp viktig informasjon i tide til å foreta seg noe. På den måten kan en sammen oppdage forbedringsmuligheter, forebygge konflikter og unngå at uheldig praksis får feste på arbeidsplassen.
 • Vi ser på hvordan en kan bidra til å styrke tilbakemeldingskulturen på arbeidsplassen.
Foredrag med einar

Verdinavigasjon – hvordan styre ut fra noen grunnleggende verdier

 • Hva er en verdi? Hva skal man benytte dem til?
 • I dette opplegget beskriver Einar hva som kjennetegner verdier, og han presenterer verktøy for å arbeide med dem. Verdier er noe som står fast i en ellers omskiftelig verden, og de er ofte så grunnleggende at de sier noe om en persons eller gruppes identitet.
Foredrag med einar

​​Livet på autopilot

Hvorfor gjør vi det vi gjør – og hva kan vi gjøre med det.

Vi tar flere tusen valg hver dag – og det er vanlig å tenke seg at vi mennesker styrer oss selv gjennom å ta valg ved å anvende fornuften. Hver gang vi gjør noe, i stedet for noe annet, har det skjedd et valg, men i hvilken grad forholder vi oss til dette? Ser vi at vi kunne ha gjort noe annet enn det vi faktisk endte opp med? Vurderte vi i forkant at vi kunne ha gjort noe annet? La vi i det hele tatt merke til at det vi tok at valg, og gjorde noe fremfor noe annet? Det er viktige spørsmål å belyse så vel i privatlivet som i det profesjonelle.

 • I dette foredraget skal Einar beskrive hvilke krefter som virker inn på oss og hvordan disse kan få oss til å ta valg uten å se at det er det vi gjør og uten at vi egentlig tar stilling til om det er dette vi burde gjøre.
 • – Fanget av våre forventninger: Vi ser og hører det vi forventer å se og høre.
  – Fanget i vårt eget perspektiv: Når vi er dyktig til å utføre våre oppgaver, eller gjør det vi vanligvis gjør, går det på autopilot.
  – Fanget i felles rutiner: Veldig ofte gjør vi mennesker det vi alltid har gjort. Rutiner skaper trygghet, forutsigbarhet og effektivitet – men også blindhet.
  – Fanget i konformitet: Vi gjør det alle andre gjør, eller det vi tror de gjør.
 • Disse kreftene gjør ikke at vi slutter å reflektere, men at vi i det hele tatt ikke begynner. Det er viktig å bli seg bevisst disse kreftene for å skape den nødvendige bevisstgjøring som skal til for å at vi skal ta kloke valg.
 • «Hvorfor sitter dere der dere sitter», spør han ofte forsamlingen etter lunsj. Og svaret: «Fordi vi satt der før lunsj». Og hvorfor satt dere der før lunsj?» «Vet ikke, det bare ble slik».