Bøker

Helstøpt - Etikk i praksis

Etikk er en forutsetning for et godt liv. Etikk handler om de valgene vi tar og hva vi gjør eller ikke gjør, hver dag, hele tiden. I denne boken får du presentert noen av etikkens begreper og perspektiver som kan være klargjørende når du skal ta beslutninger.


Du får også konkrete og anvendbare etikkverktøy som kan brukes i møte med problemer og dilemmaer - det være seg på jobben eller ellers.

Hva er lykke?

Alle mennesker søker lykken, men det finnes ingen lykkeformel, ingen enkel metode som kan garantere oss lykke.

Hva om lykken simpelthen er vår måte å møte livet på, vår innstilling til oss selv og til det som skjer oss? Kanskje befinner lykken seg akkurat der vi er?

Sokrates og pappa

Sokrates og pappa snakker mye sammen. Om sandkornets innside. Om hvor snømannen er om sommeren - er snømannen veldig alene da? De snakker om tyngdekraft, og om hvordan ting og tanker forandrer seg når vi ser på dem fra ulike sider.

"Sokrates og pappa" er Einar Øverengets første bok for barn og er en liten filosofibok som egner seg til høytlesning og samtale. Den er illustrert av Øyvind Torseter, som fikk Kirke- og undervisningsdepartementets bildebokpris 2008.

Sokrates og pappa - tar seg tid

Dette er en frittstående oppfølger til "Sokrates og pappa". Einar Øverenget skriver korte, enkle hverdagsdialoger mellom lille Sokrates og pappa. For eksempel om hva er tid? Og hvem eier den egentlig? Er minner en måte å reise på?


Barn tenker - mye, annerledes og klokt. Til tider kan det være utfordrende for de voksne å møte barnas filosofiske betraktninger. Med bøkene om Sokrates og faren hans har Einar Øverenget skapt et enestående utgangspunkt for gode og viktige samtaler om temaer vi alle er opptatt av.


Boken er morsomt illustrert av Øyvind Torseter.